/ by /   Genel / 0 comments

UZMANINDAN MADRABAZ AYGIR ANALİZİ

Pedigri uzmanı Sayın Muslihiddin Gurup, MADRABAZ (Turbo – Alsevda) için Yarış Dergisi’nde bir aygır analizi yayınladı. Bu analizde hangi kısrakların, daha doğrusu hangi kısrak babalarının Madrabaz için daha uygun olduğunu araştırdı.

 MADRABAZ AYGIR ANALİZİ 

Muslihiddin Gurup

Turbo’nun Grup 1 yarış kazanmış 5 yavrusundan bir olan Madrabaz’ın annesi Albatur’un kızı Alsevda’dır. Diğer taraftan Turbo’nun da kısrak babası olan Özüşan Albatur ile baba kardeşi olup, anne hatları da Mencule 4 ortak noktasında buluşmaktadırlar. 

Dolayısıyla Madrabaz, Satvet ve onun iki çok değerli ve yakın akraba oğulları Özüşan ve Albatur birlikteliğinden soy gücü almaktadır. 

Özüşan’ın bir başka değerli anne kardeşi de ünlü aygır Hilalüzzaman 25 (54/75) olup, dolayısıyla Madrabaz, Hilalüzzaman 25 soyundan gelen veya bu aygırın kanını taşıyan kısraklarla Mencule 4 üzerine oluşturacağı üçlü Rasmussen etkisi ile değerli yavrular vermeye adaydır. 

Diğer taraftan Madrabaz’ın gerek babası gerekse de dedesinin başarılı yavrularına göz attığımızda da Hilalüzzman 25 ile başarılı sonuçlar üretildiğini görmekteyiz. 

Örneğin Turbo’nun en iyi baba kardeşlerinden olan Grup 1 galibi İlkbahar ve onun tam kardeşi Grup 3 galibi Yazbahar’ın kısrak babaları Hilalüzzaman 25’dir. 

Yine Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Falez, Eymenege, Gümüşkesen, Lokum Oğlu gibi isimlerin kısrak baba hatlarında da Hilalüzzaman 25’in varlığını görmekteyiz. 

Hilalüzzaman 25 hattı Volga 2 ve onun hattından gelen aygırlar olmak üzere, ayrıca farklı aygır hatları ile de temsil edilmektedir. 

Hilalüzzaman hattından gelen Çıkmaz, Madrabaz’ın Grup 3 galibi yavrularından Eymenege’nin kısrak babasıdır. 

Yine KV8 galibi Lokum Oğlu’nun ikinci kısrak babası Aratbey’dir ve bu aygır da Hilalüzzaman 25 oğludur. 

Yine A3 galibi Gümüşkesen’in kısrak babası da Volga II’dir. 

Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinde baktığımızda Haberbatur kızlarının da oldukça baskın etkisini Budakhan, Arslan Turbo, Marissa, Baba Ahmet, Mira Mira, Akkula gibi sınıf yarış performanslı atlarda görmekteyiz. 

Haberbatur’un anne kardeşi olan Evren I’in kızları da Turbo ile uyum sağlamıştır ve bunu tam kardeşiler Düşlem ve Despot da görebiliriz. 

Haberbatur ve Evren I’in anneleri Neame 39, ayrıca Halid’in de annesi olup, Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Varlıklı ve Elanilim gibi atların da kısrak babasının Halid olduğunu görmekteyiz. 

Bu durumda Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinde Neame 39 etkisi görmekteyiz ve bu özel kısrağın en iyi ürünü olan Özgünhan kızları da Madrabaz için potansiyel uyum özelliği taşımaktadır. 

Neame 39, Neame 38, Neame 43 ve Neame 40’ın yanı sıra Demirkır ve Balık’ın tam kardeşi olup, ayrıca Köroğlu 4’ün de anne kardeşidir. 

Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Gürsu ve Demir Turbo gibi isimlerin kısrak babası Demirkazık, Demirkır’ın oğludur. 

Diğer taraftan Madrabaz’ın annesi Alsevda’nın başarılı baba kardeşlerine baktığımız da Demirkır’ın etkisini görmekteyiz Demirkazık ve Eskişehirli gibi Grup yarışı galibi atlarda da bunu görmekteyiz. 

Yukarıda bahsettiğimiz isimlerden Neame 43, Devirhan’ın annesi, Yaşarcık’ın ise büyük annesidir ve bu iki aygırın da kızları Madraz için diğer soy etkenleri de irdelenmek sureti ile uygun olabilir. 

Serhanbey’in iki oğlu Bilgin ve Altaha kızları da Madrabaz için uygun aygırlar olabilir. Zira Madrabaz’ın annesi Alsevda’nın başarılı baba kardeşlerine baktığımız da Bilgin ile Cevher ve Bulut Reis gibi sınıf atları Altaha ile de Ruat, Yarışalan ve Hüradam gibi atları ürettiğini görmekteyiz. Ayrıca Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Parpali’nin de kısrak babası Bilgin’dir. 

Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Lokum Oğlu ve Adını Sen Koy’un kısrak babalarının Odinhan olduğunu görmekteyiz. Gerek Odinhan gerekse de onun başarılı oğlu Gelibolu kızları da Madrabaz için değerlendirilebilir. 

Bunlardan Gelibolu’nun kısrak babası olan Tolga, aynı zamanda Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Marissa ve Yoldaşhan da ikinci kısrak babası olarak karşımıza çıkar ayrıca. 

Yine Odinhan’ın baba kardeşlerinden Dürdane’nin de Madrabaz’ın G1 galibi kardeşlerinden Diliran’ın da annesi olduğu düşünüldüğünde, Özgün ve bu hattan gelen dişilerin Madrabaz’a uygun olduğunu ifade etmek mümkündür. 

Bu hattan gelen bir aygır olan Ayabakan kızları bu aygırın kısrak babasının Hilalüzzaman 25 oluşu nedeni ile düşünülebilir Madrabaz için. 

Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Kadhan ve Varlıklı’nın ikinci kısrak baba hatlarında Hilalüzzaman hattından gelen Taşkent izine rastlamaktayız. 

Bununla birlikte bahse konu iki atın büyük anneleri olan Zehra 112 ve Hanbatur isimli kısraklar tam kardeştir. Dolayısı ile bu iki başarılı Turbo yavrusu Zehra neslinden gelmektedir. 

Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerini incelediğimizde Zehra soyundan gelen bir başka başarılı atın da Budakhan olduğunu görmekteyiz. Bu sebeple hem Zehra soyundan gelen atlar, hem de bu kısrak familyasından gelen aygırların kızlarının da Madrabaz ile uyumu mümkündür. 

Yalaz ve onun aygır oğlu Uçanoğlu kızları da bu iki başarılı aygırın taşıdığı soy ağaçları itibari ile Madrabaz için uygun olabilecektir. 

Madrabaz’ın anne kardeşleri içinde en başarılısı olan Hergele’nin babası Berksoy olup, gerek bu aygır, gerekse de bu aygırın babası İbocan kızları, söz konusu iki aygırın taşıdığı soy ağaçları itibari ile Madrabaz için uygun kısrak babaları adaylarıdır. 

Madrabaz’ın gerek başarılı baba kardeşleri, gerekse de anne hattından başarı gösteren isimler arasında yabancı hatlardan gelen aygır temsilcileri de vardır. 

Bunlardan Mega Star’ın kısrak babası Druid, Falez’in ki ise Thunder Tiki’dir. Ayrıca Alsevda’nın başarılı anne kardeşlerinden Tornacı’nın da kısrak babası Tiki Tork Ku isimli aygırdır. 

Dolayısı ile Madrabaz, Thunder Tiki, Druid ve Tiki Tork Ku başta olmak üzere, yabancı kökenli aygır temsilcileri ile de başarılı sonuçlar almaya adaydır. 

Analiz içinde ifade edilmeye çalışan veriler doğrultusunda Madrabaz’ın aşağıda bulunan kısrak baba hatları ile uyum sağlaması beklenebilir. 

MADRABAZ UYUMLU KISRAK BABA HATLARI 

Berk Hattı : Alaz, Alpak, Araslı, Berkay Efe, Berksoy, Bodrum, Demirkır, Didim, Doğangün, Güntay, Gürgökçe, İbocan, İlbeyi, Kara Yağız, Karatoklu, Onurkan, Sancakbeyi, Sarar, Serdarbey, Uçanoğlu, Uçbeyi, Yiğit, Yalaz 

Hilalüzzaman 25 hattı : Ağa Karaca, Aratbey, Canberktay, Cansülo, Çıkmaz, Faroağa, Farotay, Hakanhan, Hastay, Koşanay Magrip, Navaron, Pir Karaca, Saburay, Sertay, Tümözbey, Ünsal 2, Volga 2, Volgabey 

Hilalüzzaman Hattı (diğer) :,Amcabey, Birader, Bozok, Foçalı, Horasanlı, Hisarbey, Hisarhan Lidertay, Peksoy, Rışvanbey, Sağanak, Selçukoğlu, Sülo, Şimşeğinoğlu, Yakupbey, Yelgeçen 

Kuruş Hattı : Asilzade, Atak, Ateştopu, Balıkhan, Bozdoğan, Çelikkan, Hürbatur, Kaman, Sergen, Son Martı, Sonalp, Şövalye, Tamerinoğlu 

Özgün (Sa’d) Hattı : Adanır, Atikbey, Ayabakan, Bayçora, Baydar, Ben Anadolu, Benim Oğlum, Bolkar, ,Gelibolu, Kadirim, Koşayalp, Nevzatbey, Odinhan, Özgün, Özgünhan, Yelhan 

Sa’d Hattı Diğer : Berkoş, Bozdağ, Efem, Evren I, Haberbatur, Haberkan, Joker, Karaca 5, Kırımhan, Kıvanç Can, Muratağa, Özhaber, Saltukhan, Sarraf, Tuncal, Yaşarcık, Zenginoğlu 

Serhanbey (Seklavi) Hattı : Altaha, Bilgin, Kurtel, Özduran, Göktekin, Kobra, Orçun, Özduran 

Yabancı Hatlar : Druid,, Emael, Ergökçe, Gündeniz, Hızlıtay, Oymakbeyi, Sultan de Faust, Tekelioğlu, Thunder Tiki, Tigres Light, Tiki Tork Ku 

MADRABAZ AYGIR REFERANS TABLOSU TEMSİLCİSİ SINIF KISRAK BABASI ONUN BABASI 2.KISRAK BABASI 
MADRABAZ G1 ALBATUR SATVET UĞURBEY 
GÜRSU G1 DEMİRKAZIK DEMİRKIR SAVA 
FALEZ G1 THUNDER TIKI IBN KONTIKI HİLALÜZZAMAN 25 
DİLİRAN G1 ÖZGÜN ULUDAĞ 1 BODRUM 
DÜŞLEM G1 EVREN I UMUT II VOLGA II 
MEGA STAR G2 DRUID WOJSLAW SA’D 23 
DEMİRTURBO G2 DEMİRKAZIK DEMİRKIR THUNDER TIKI 
BUDAKHAN G2 HABERBATUR ERSOYLU ALAZ 
KADHAN G2 ŞÖVALYE HAVUÇEROL TAŞKENT 
EYMENEGE G3 ÇIKMAZ HİLALÜZZAMAN 25 ALBATUR 
OĞLUM SERKAN G3 ARASLI BODRUM ÖZGÜN 
VARLIKLI G3 HALİD ALBATUR TAŞKENT 
GÜMÜŞKESEN A3 VOLGA II HİLALÜZZAMAN 25 YOZGATLI 1 
MARISSA KV8 HABERBATUR ERSOYLU TOLGA 
PATRONİÇE KV8 UMUTBEY TULRAB RÜZGAR 30 
PARPALİ KV8 BİLGİN SERHANBEY RÜZGAR 30 
ERKMEN KV8 SÜLO ÖNAL SERHANBEY 
LOKUM OĞLU KV8 ODİNHAN ÖZGÜN ARATBEY 
OĞLUM BURAK KV8 RÜZGAR 30 ÜNAL TULRAB 
DERİN SULTAN KV8 CAŞ ALBATUR GİZBATUR 
ARSLAN TURBO KV8 HABERBATUR ERSOYLU BODRUM 
SAGARMATA KV8 CAŞ ALBATUR ÇELİKER 
ILDIRLI KV8 ATOMKARINCA HAVUÇEROL CAŞ 
DESPOT KV8 EVREN I UMUT II VOLGA II 
ADINI SEN KOY KV8 ODİNHAN ÖZGÜN SERDARBEY 
GOLDEN KING 2.A3 PARADOR DORMANE BURNING SAND 
BABA AHMET 2.G2 HABERBATUR ERSOYLU TIRPAN 
ÇEKİRGE 2.G3 EMİROĞLU TAŞKENT ARATBEY 
SÖZLÜM 2.G3 ERSOYLU SERVET 2 KAYHANBEY 
AKKULA 3.G1 HABERBATUR ERSOYLU RÜZGAR 30 
MİRA MİRA 3.G1 HABERBATUR ERSOYLU ALAZ 
YOLDAŞHAN 3.G3 MUZAFFER ÇAVUŞ ÖZÜŞAN TOLGA 
ELANİLİM 3.G3 HALİD ALBATUR BODRUM 

SHARE THIS