MADRABAZ

KUMDA, ÇİMDE, SENTETİKTE… UZUNDA, KISADA, ORTA MESAFEDE…
KOŞTUĞU YARIŞLARIN %35’İNİ KAZANDI…

 

G1 KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KOŞUSU 2017 (1500 m. Sentetik) Derece: 1.38.79

Geçtiği Atlar: Can Kardeşler / Frikya / Denizim / Budakhan / Serhanbey

 

G2 S.A.A.A.Y. ve SAH. DER. KOŞUSU 2017 (1900 m. çim) Derece: 2.06.97

Geçtiği Atlar: Gürsu / Altıncı His / Denizim / Saadın Gücü / Ertemiz

 

KV-24 MODABURNU KOŞUSU 2017  (2100 m. Yumuşak çim) Derece: 2.23.70

Geçtiği Atlar: Atmaca Beyi / Kutup / Budakhan / Hergele / Rengül

 

KV-24 MODABURNU KOŞUSU 2018 (63 kg.) (2100 m.  çim) Derece: 2.22.79

Geçtiği Atlar: Atmaca Beyi / Hergele / Rodosto / Reisoğlu / Gölcük Aslanı

MADRABAZ Yarış İstatistikleri

% 35 BİRİNCİLİK
% 8 İKİNCİLİK
% 43 İLK İKİ
% 68 İLK DÖRT
Ekran Resmi 2020-11-05 21.25.06

AYGIR FABRİKASI BİR FAMİLYA

 

RİKARDO HATTI BABA

 TURBO / GOBAKBEY / KURUŞAĞA / CAPKANCAŞ / ASLAN AMCA

 

ALBATUR HATTI ANNE

CAŞ / HALİD / İZBATUR / UFUKBİR / ANGORA / ANADOLU ATEŞİ

 MADRABAZ AYGIR ANALİZİ 

Turbo’nun Grup 1 yarış kazanmış 5 yavrusundan bir olan Madrabaz’ın annesi Albatur’un kızı Alsevda’dır. Diğer taraftan Turbo’nun da kısrak babası olan Özüşan Albatur ile baba kardeşi olup, anne hatları da Mencule 4 ortak noktasında buluşmaktadırlar. 

Dolayısıyla Madrabaz, Satvet ve onun iki çok değerli ve yakın akraba oğulları Özüşan ve Albatur birlikteliğinden soy gücü almaktadır. 

Özüşan’ın bir başka değerli anne kardeşi de ünlü aygır Hilalüzzaman 25 (54/75) olup, dolayısıyla Madrabaz, Hilalüzzaman 25 soyundan gelen veya bu aygırın kanını taşıyan kısraklarla Mencule 4 üzerine oluşturacağı üçlü Rasmussen etkisi ile değerli yavrular vermeye adaydır. 

Diğer taraftan Madrabaz’ın gerek babası gerekse de dedesinin başarılı yavrularına göz attığımızda da Hilalüzzman 25 ile başarılı sonuçlar üretildiğini görmekteyiz. 

Örneğin Turbo’nun en iyi baba kardeşlerinden olan Grup 1 galibi İlkbahar ve onun tam kardeşi Grup 3 galibi Yazbahar’ın kısrak babaları Hilalüzzaman 25’dir. 

Yine Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Falez, Eymenege, Gümüşkesen, Lokum Oğlu gibi isimlerin kısrak baba hatlarında da Hilalüzzaman 25’in varlığını görmekteyiz. 

Hilalüzzaman 25 hattı Volga 2 ve onun hattından gelen aygırlar olmak üzere, ayrıca farklı aygır hatları ile de temsil edilmektedir. 

Hilalüzzaman hattından gelen Çıkmaz, Madrabaz’ın Grup 3 galibi yavrularından Eymenege’nin kısrak babasıdır. 

Yine KV8 galibi Lokum Oğlu’nun ikinci kısrak babası Aratbey’dir ve bu aygır da Hilalüzzaman 25 oğludur. 

Yine A3 galibi Gümüşkesen’in kısrak babası da Volga II’dir. 

Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinde baktığımızda Haberbatur kızlarının da oldukça baskın etkisini Budakhan, Arslan Turbo, Marissa, Baba Ahmet, Mira Mira, Akkula gibi sınıf yarış performanslı atlarda görmekteyiz. 

Haberbatur’un anne kardeşi olan Evren I’in kızları da Turbo ile uyum sağlamıştır ve bunu tam kardeşiler Düşlem ve Despot da görebiliriz. 

Haberbatur ve Evren I’in anneleri Neame 39, ayrıca Halid’in de annesi olup, Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Varlıklı ve Elanilim gibi atların da kısrak babasının Halid olduğunu görmekteyiz. 

Bu durumda Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinde Neame 39 etkisi görmekteyiz ve bu özel kısrağın en iyi ürünü olan Özgünhan kızları da Madrabaz için potansiyel uyum özelliği taşımaktadır. 

Neame 39, Neame 38, Neame 43 ve Neame 40’ın yanı sıra Demirkır ve Balık’ın tam kardeşi olup, ayrıca Köroğlu 4’ün de anne kardeşidir. 

Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Gürsu ve Demir Turbo gibi isimlerin kısrak babası Demirkazık, Demirkır’ın oğludur. 

Diğer taraftan Madrabaz’ın annesi Alsevda’nın başarılı baba kardeşlerine baktığımız da Demirkır’ın etkisini görmekteyiz Demirkazık ve Eskişehirli gibi Grup yarışı galibi atlarda da bunu görmekteyiz. 

Yukarıda bahsettiğimiz isimlerden Neame 43, Devirhan’ın annesi, Yaşarcık’ın ise büyük annesidir ve bu iki aygırın da kızları Madraz için diğer soy etkenleri de irdelenmek sureti ile uygun olabilir. 

Serhanbey’in iki oğlu Bilgin ve Altaha kızları da Madrabaz için uygun aygırlar olabilir. Zira Madrabaz’ın annesi Alsevda’nın başarılı baba kardeşlerine baktığımız da Bilgin ile Cevher ve Bulut Reis gibi sınıf atları Altaha ile de Ruat, Yarışalan ve Hüradam gibi atları ürettiğini görmekteyiz. Ayrıca Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Parpali’nin de kısrak babası Bilgin’dir. 

Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Lokum Oğlu ve Adını Sen Koy’un kısrak babalarının Odinhan olduğunu görmekteyiz. Gerek Odinhan gerekse de onun başarılı oğlu Gelibolu kızları da Madrabaz için değerlendirilebilir. 

Bunlardan Gelibolu’nun kısrak babası olan Tolga, aynı zamanda Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Marissa ve Yoldaşhan da ikinci kısrak babası olarak karşımıza çıkar ayrıca. 

Yine Odinhan’ın baba kardeşlerinden Dürdane’nin de Madrabaz’ın G1 galibi kardeşlerinden Diliran’ın da annesi olduğu düşünüldüğünde, Özgün ve bu hattan gelen dişilerin Madrabaz’a uygun olduğunu ifade etmek mümkündür. 

Bu hattan gelen bir aygır olan Ayabakan kızları bu aygırın kısrak babasının Hilalüzzaman 25 oluşu nedeni ile düşünülebilir Madrabaz için. 

Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerinden Kadhan ve Varlıklı’nın ikinci kısrak baba hatlarında Hilalüzzaman hattından gelen Taşkent izine rastlamaktayız. 

Bununla birlikte bahse konu iki atın büyük anneleri olan Zehra 112 ve Hanbatur isimli kısraklar tam kardeştir. Dolayısı ile bu iki başarılı Turbo yavrusu Zehra neslinden gelmektedir. 

Madrabaz’ın başarılı baba kardeşlerini incelediğimizde Zehra soyundan gelen bir başka başarılı atın da Budakhan olduğunu görmekteyiz. Bu sebeple hem Zehra soyundan gelen atlar, hem de bu kısrak familyasından gelen aygırların kızlarının da Madrabaz ile uyumu mümkündür. 

Yalaz ve onun aygır oğlu Uçanoğlu kızları da bu iki başarılı aygırın taşıdığı soy ağaçları itibari ile Madrabaz için uygun olabilecektir. 

Madrabaz’ın anne kardeşleri içinde en başarılısı olan Hergele’nin babası Berksoy olup, gerek bu aygır, gerekse de bu aygırın babası İbocan kızları, söz konusu iki aygırın taşıdığı soy ağaçları itibari ile Madrabaz için uygun kısrak babaları adaylarıdır. 

Madrabaz’ın gerek başarılı baba kardeşleri, gerekse de anne hattından başarı gösteren isimler arasında yabancı hatlardan gelen aygır temsilcileri de vardır. 

Bunlardan Mega Star’ın kısrak babası Druid, Falez’in ki ise Thunder Tiki’dir. Ayrıca Alsevda’nın başarılı anne kardeşlerinden Tornacı’nın da kısrak babası Tiki Tork Ku isimli aygırdır. 

Dolayısı ile Madrabaz, Thunder Tiki, Druid ve Tiki Tork Ku başta olmak üzere, yabancı kökenli aygır temsilcileri ile de başarılı sonuçlar almaya adaydır. 

Analiz içinde ifade edilmeye çalışan veriler doğrultusunda Madrabaz’ın aşağıda bulunan kısrak baba hatları ile uyum sağlaması beklenebilir. 

MADRABAZ UYUMLU KISRAK BABA HATLARI 

Berk Hattı : Alaz, Alpak, Araslı, Berkay Efe, Berksoy, Bodrum, Demirkır, Didim, Doğangün, Güntay, Gürgökçe, İbocan, İlbeyi, Kara Yağız, Karatoklu, Onurkan, Sancakbeyi, Sarar, Serdarbey, Uçanoğlu, Uçbeyi, Yiğit, Yalaz 

Hilalüzzaman 25 hattı : Ağa Karaca, Aratbey, Canberktay, Cansülo, Çıkmaz, Faroağa, Farotay, Hakanhan, Hastay, Koşanay Magrip, Navaron, Pir Karaca, Saburay, Sertay, Tümözbey, Ünsal 2, Volga 2, Volgabey 

Hilalüzzaman Hattı (diğer) :,Amcabey, Birader, Bozok, Foçalı, Horasanlı, Hisarbey, Hisarhan Lidertay, Peksoy, Rışvanbey, Sağanak, Selçukoğlu, Sülo, Şimşeğinoğlu, Yakupbey, Yelgeçen 

Kuruş Hattı : Asilzade, Atak, Ateştopu, Balıkhan, Bozdoğan, Çelikkan, Hürbatur, Kaman, Sergen, Son Martı, Sonalp, Şövalye, Tamerinoğlu 

Özgün (Sa’d) Hattı : Adanır, Atikbey, Ayabakan, Bayçora, Baydar, Ben Anadolu, Benim Oğlum, Bolkar, ,Gelibolu, Kadirim, Koşayalp, Nevzatbey, Odinhan, Özgün, Özgünhan, Yelhan 

Sa’d Hattı Diğer : Berkoş, Bozdağ, Efem, Evren I, Haberbatur, Haberkan, Joker, Karaca 5, Kırımhan, Kıvanç Can, Muratağa, Özhaber, Saltukhan, Sarraf, Tuncal, Yaşarcık, Zenginoğlu 

Serhanbey (Seklavi) Hattı : Altaha, Bilgin, Kurtel, Özduran, Göktekin, Kobra, Orçun, Özduran 

Yabancı Hatlar : Druid,, Emael, Ergökçe, Gündeniz, Hızlıtay, Oymakbeyi, Sultan de Faust, Tekelioğlu, Thunder Tiki, Tigres Light, Tiki Tork Ku 

MADRABAZ AYGIR REFERANS TABLOSU TEMSİLCİSİ  SINIF  KISRAK BABASI  ONUN BABASI  2.KISRAK BABASI 
MADRABAZ  G1  ALBATUR  SATVET  UĞURBEY 
GÜRSU  G1  DEMİRKAZIK  DEMİRKIR  SAVA 
FALEZ  G1  THUNDER TIKI  IBN KONTIKI  HİLALÜZZAMAN 25 
DİLİRAN  G1  ÖZGÜN  ULUDAĞ 1  BODRUM 
DÜŞLEM  G1  EVREN I  UMUT II  VOLGA II 
MEGA STAR  G2  DRUID  WOJSLAW  SA’D 23 
DEMİRTURBO  G2  DEMİRKAZIK  DEMİRKIR  THUNDER TIKI 
BUDAKHAN  G2  HABERBATUR  ERSOYLU  ALAZ 
KADHAN  G2  ŞÖVALYE  HAVUÇEROL  TAŞKENT 
EYMENEGE  G3  ÇIKMAZ  HİLALÜZZAMAN 25  ALBATUR 
OĞLUM SERKAN  G3  ARASLI  BODRUM  ÖZGÜN 
VARLIKLI  G3  HALİD  ALBATUR  TAŞKENT 
GÜMÜŞKESEN  A3  VOLGA II  HİLALÜZZAMAN 25  YOZGATLI 1 
MARISSA  KV8  HABERBATUR  ERSOYLU  TOLGA 
PATRONİÇE  KV8  UMUTBEY  TULRAB  RÜZGAR 30 
PARPALİ  KV8  BİLGİN  SERHANBEY  RÜZGAR 30 
ERKMEN  KV8  SÜLO  ÖNAL  SERHANBEY 
LOKUM OĞLU  KV8  ODİNHAN  ÖZGÜN  ARATBEY 
OĞLUM BURAK  KV8  RÜZGAR 30  ÜNAL  TULRAB 
DERİN SULTAN  KV8  CAŞ  ALBATUR  GİZBATUR 
ARSLAN TURBO  KV8  HABERBATUR  ERSOYLU  BODRUM 
SAGARMATA  KV8  CAŞ  ALBATUR  ÇELİKER 
ILDIRLI  KV8  ATOMKARINCA  HAVUÇEROL  CAŞ 
DESPOT  KV8  EVREN I  UMUT II  VOLGA II 
ADINI SEN KOY  KV8  ODİNHAN  ÖZGÜN  SERDARBEY 
GOLDEN KING  2.A3  PARADOR  DORMANE  BURNING SAND 
BABA AHMET  2.G2  HABERBATUR  ERSOYLU  TIRPAN 
ÇEKİRGE  2.G3  EMİROĞLU  TAŞKENT  ARATBEY 
SÖZLÜM  2.G3  ERSOYLU  SERVET 2  KAYHANBEY 
AKKULA  3.G1  HABERBATUR  ERSOYLU  RÜZGAR 30 
MİRA MİRA  3.G1  HABERBATUR  ERSOYLU  ALAZ 
YOLDAŞHAN  3.G3  MUZAFFER ÇAVUŞ  ÖZÜŞAN  TOLGA 
ELANİLİM  3.G3  HALİD  ALBATUR  BODRUM 

MUSLİHİDDİN GURUP / Pedigri Uzmanı

MADRABAZ 2021 AŞIM SEZONUNDA

SUAT KUTLU HARA’DA

YALNIZCA 4.000 TL AŞIM BEDELİ VE CANLI TAY GARANTİSİYLE…

SUAT KUTLU HARA

Ağapınar Mh. 1.Sokak  Odunpazarı / ESKİŞEHİR

TEL: 0539 352 53 01 (VELİ ERKMEN)

www.suatkutluhara.com